WebVizion - Internet en E-business oplossingen


Onze werkwijze

WebVizion hanteert een gefaseerde aanpak bij de ontwikkeling van uw internetproject, waardoor we de kosten en de doorlooptijd van het project optimaal kunnen beheersen. Bovendien is het daardoor voor alle betrokkenen duidelijk welke werkzaamheden wanneer worden uitgevoerd.

Concept

Voorafgaand aan de uitvoering van een project wordt een concept gedefinieerd. In deze fase overleggen we met u over doelstellingen, doelgroepen, functionaliteit en vormgevingselementen die in het ontwerp moeten terugkeren. Tevens wordt een inventarisatie gemaakt van systemen of databases die eventueel aan de site worden gekoppeld. Op basis van deze gegevens maken wij één of meerdere conceptvoorstellen. Dat zijn ontwerpen voor het uiterlijk en de user interface van de site.

Bij complexe projecten maken we een functioneel ontwerp en/of technisch ontwerp waarin de gewenste functionaliteit tot in details is beschreven.

Prototype

Op basis van het goedgekeurde concept maken we een prototype van de site. Dat is een website die compleet functioneert, maar die nog moet worden voorzien van de uiteindelijke inhoud. Dit prototype wordt ter goedkeuring aan u voorgelegd. In deze fase kunt u beginnen met het aanleveren van teksten en eventuele afbeeldingen voor de site, terwijl wij de site en applicaties verder gaan programmeren.

Uitwerking

Aan de hand van het prototype dat door u is goedgekeurd, bouwen we de site verder uit. Tijdens deze werkzaamheden kunt u de voortgang van het project online volgen. Tijdens de bouw voegen we alle inhoudelijke informatie toe en maken we het beeldmateriaal geschikt voor de website. Wanneer u kiest voor het werken met een content managementsysteem instrueren wij de webmaster zodat deze zelf de inhoud van de site kan toevoegen.

Oplevering

De oplevering houdt in dat wij de website of applicatie op de webserver plaatsen en testen. Vervolgens bepalen we in overleg welke statistische gegevens over de website worden vastgelegd. Na een formele opleveringstest door de opdrachtgever wordt het project officieel als opgeleverd beschouwd. In deze fase kunnen we u ook adviseren over de manier waarop u de site onder de aandacht van uw doelgroep wilt brengen.

Beheer

Zodra de website operationeel is, wordt deze aangemeld bij de meest gebruikte zoekmachines. Nu kan ook een eventuele publiciteitscampagne aanvangen. In deze fase ondersteunen we u ook bij de inrichting van de beheerorganisatie en een eventueel redactieteam dat verantwoordelijk is voor de inhoud van de site.

Evaluatie

Na de oplevering evalueren we samen de website aan de hand van bijvoorbeeld statistiekgegevens, eventuele rapportages van zoekdienstpositioning en de interne organisatie. Uiteraard spelen uw eigen ervaringen bij die evaluatie een grote rol. Ook na deze evaluatie blijven wij regelmatig contact houden over nieuwe ontwikkelingen en mogelijke verbeteringen aan uw website.
 

 


    ©2024 Webvizion BV
home      sitemap      disclaimer
   Webvizion BV
   Ridderhof 96
   5341 HS Oss

   T 0412 - 656 393
   F 0412 - 656 995
   E info@webvizion.nl